Search
 • SCSC

KAHORTAG FAAFIDA CUDURKA CORONAVIRUS

Adigu waad ka qayb qaadan kartaa kahortaga cudurka COVID-19 ee kufaafaya gobolka Alberta. Kahortagu wuxuu ka bilaabmaa wacyi galinta.

 • Ka fogoow dadka kale

 • Is go’doomi haddii aad xanuusato

 • Udhaq gacmaha si joogto ah

 • Qufaca iyo hindhisada dabool

 • Iska ilaali inaad wajigaaga taabato

 • Haka dhoofin meelka baxsan Canada


KU DHAQAN XEERARKA KALA FOGAANSHAHA


Dhamaan dadwaynaha kusugan Alberta waxaa saaran masu’uliyadda kahortaga cudurka COVID-19.

Qaad talaabooyin aad ku badbaadiso naftaada iyo bulshada:

 • Xadid ka bixida gurigaaga.

 • 2 meter udhaxaysii adiga iyo qofwalba markaaad ubaxdo adeeg, socdaal caafimaad iyo wixii mihiim ah

 • Iskuday in adeega aad ubaahato laguu keeni karo

 • Haddii aad guriga kabaxdo 2 meter isudhaxysii adiga iyo dadka kale

 • Iska ilaali meelaha xidhan sida wiishka marka ay dad badan kujiraan

 • Gacmaha dhaq mar walba oo aad taabato albaabada ama gacan-qabsiga jaranjarada.

 • Dib udhig booqashada ehelka iyo qaraabada, khaasatan haddii ay yihiin wayeel ama haddii ay halis uyihiin xaalad caafimaad oo kale

 • Hala kulmin dad kale haddii aad isku aragto xumad/qandho ama qufac, sikasta oo ay ufudud uyihiin

 • Adeec shuruucda Kafogaanshaha iyo is booqashada mamnuucaysa ee udajisan Alberta
ILAALI CALAAMADAHAAGA CAAFIMAADKA

COVID-19 calaamadihiisu waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama cudurada kudhaca sambabada iyo neefta

 • Qufac

 • Xumad/qandho

 • Neeftuur

 • Diif

 • Cuna xanuun

Haddii aad calaamadahaas isku aragto guriga joog oo is go’doomi; ha aadin dhakhtarka ama rugaha caafimaadka. Wac lambarka caafimaadka ee 8-1-1, lambarkan ood ka helo karto daryeelayaal ku hadli kara ilaa iyo 240 luqadood si aad u hesho caawin sax ahGO’DOOMI NAFTAADA

Sharigu wuxuu kufarayaa in aad is go’doomiso haddii aad:

 • 14 maalmood haddii aad kaso noqotay safar dibada ah, ama aad la kulantay qof qaba cudurka COVID-19

 • 10 maalmood hadaad qabtay qofac, xumad, neeftuur iyo cuna xanuun aadan hore u lahaan jirinHaddii aad kujirto is go’doomin:

 • Guriga joog-- Ha shaqo tagin, meelaha bulshadu isugu timaado ha tagin.

 • Iska ilaali in aad udhawaatid dadka kale, ay kujiraan dadka guriga kugula nool khaasatan dadka waawayn iyo dadka halista u ah xaaladaha kale ee caafimad

 • Ha isticmaalin Gaadiidka bulshadu isticmaasho, qofna ha la korin gaadhi

 • Ha ubixin lugabaxsi ama socod. Sidoo kale arrintani xitaa waxay khuseysaa caruurta/dhalinyarada kujira xaalada isgo’doominta waajibka ah

 • Haddii aad baxayso waa in ay ahaato meel adiga kuu gaar ah oo dadka kale aanay so gali karin

 • Haddii aad kunooshahay guryaha daaraha dhaadheer ah, waa inaadan ka bixin guriga, sidoo kale ha isticmaalin wiishka ama jaranjarada. Haddii daaradaadu/balakoon-kaagu gaar kuu yahay oo ujiro ugu yaraan 2 meter balakoonada kale, waad u isticmaali kartaa balakoonkaaga hawoqaadasho

Recent Posts

See All

Waa maxay COVID-19?

Waa maxay COVID-19? COVID-19 (cudarka loo yaqaanay Nooval Koronavirus) waa nooc cusub ee feyras kamid ah, waxuuna u faafaa qof ilaa qof. Cudarkaan Canada iyo dalal kale oo badan ayaa laga helay. Asalk

Somali Canadian
 Society of Calgary

Email: info@scscalgary.ca

Phone: 403-265-7304

 

Office Address: 

3940 29th ST NE                              Calgary, AB

Mailing Address:

P.O. Box 57082                               Calgary T1Y 6R4

              

Get Monthly Updates

Supported by the Alberta Provincial Government

and the Canadian Federal Government

© 2020 by SCSC |  Terms of Use  |   Privacy Policy