Search
 • SCSC

KAHORTAG FAAFIDA CUDURKA CORONAVIRUS

Adigu waad ka qayb qaadan kartaa kahortaga cudurka COVID-19 ee kufaafaya gobolka Alberta. Kahortagu wuxuu ka bilaabmaa wacyi galinta.

 • Ka fogoow dadka kale

 • Is go’doomi haddii aad xanuusato

 • Udhaq gacmaha si joogto ah

 • Qufaca iyo hindhisada dabool

 • Iska ilaali inaad wajigaaga taabato

 • Haka dhoofin meelka baxsan Canada


KU DHAQAN XEERARKA KALA FOGAANSHAHA


Dhamaan dadwaynaha kusugan Alberta waxaa saaran masu’uliyadda kahortaga cudurka COVID-19.

Qaad talaabooyin aad ku badbaadiso naftaada iyo bulshada:

 • Xadid ka bixida gurigaaga.

 • 2 meter udhaxaysii adiga iyo qofwalba markaaad ubaxdo adeeg, socdaal caafimaad iyo wixii mihiim ah

 • Iskuday in adeega aad ubaahato laguu keeni karo

 • Haddii aad guriga kabaxdo 2 meter isudhaxysii adiga iyo dadka kale

 • Iska ilaali meelaha xidhan sida wiishka marka ay dad badan kujiraan

 • Gacmaha dhaq mar walba oo aad taabato albaabada ama gacan-qabsiga jaranjarada.

 • Dib udhig booqashada ehelka iyo qaraabada, khaasatan haddii ay yihiin wayeel ama haddii ay halis uyihiin xaalad caafimaad oo kale

 • Hala kulmin dad kale haddii aad isku aragto xumad/qandho ama qufac, sikasta oo ay ufudud uyihiin

 • Adeec shuruucda Kafogaanshaha iyo is booqashada mamnuucaysa ee udajisan Alberta
ILAALI CALAAMADAHAAGA CAAFIMAADKA

COVID-19 calaamadihiisu waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama cudurada kudhaca sambabada iyo neefta

 • Qufac

 • Xumad/qandho

 • Neeftuur

 • Diif

 • Cuna xanuun

Haddii aad calaamadahaas isku aragto guriga joog oo is go’doomi; ha aadin dhakhtarka ama rugaha caafimaadka. Wac lambarka caafimaadka ee 8-1-1, lambarkan ood ka helo karto daryeelayaal ku hadli kara ilaa iyo 240 luqadood si aad u hesho caawin sax ahGO’DOOMI NAFTAADA

Sharigu wuxuu kufarayaa in aad is go’doomiso haddii aad:

 • 14 maalmood haddii aad kaso noqotay safar dibada ah, ama aad la kulantay qof qaba cudurka COVID-19

 • 10 maalmood hadaad qabtay qofac, xumad, neeftuur iyo cuna xanuun aadan hore u lahaan jirinHaddii aad kujirto is go’doomin:

 • Guriga joog-- Ha shaqo tagin, meelaha bulshadu isugu timaado ha tagin.

 • Iska ilaali in aad udhawaatid dadka kale, ay kujiraan dadka guriga kugula nool khaasatan dadka waawayn iyo dadka halista u ah xaaladaha kale ee caafimad

 • Ha isticmaalin Gaadiidka bulshadu isticmaasho, qofna ha la korin gaadhi

 • Ha ubixin lugabaxsi ama socod. Sidoo kale arrintani xitaa waxay khuseysaa caruurta/dhalinyarada kujira xaalada isgo’doominta waajibka ah

 • Haddii aad baxayso waa in ay ahaato meel adiga kuu gaar ah oo dadka kale aanay so gali karin

 • Haddii aad kunooshahay guryaha daaraha dhaadheer ah, waa inaadan ka bixin guriga, sidoo kale ha isticmaalin wiishka ama jaranjarada. Haddii daaradaadu/balakoon-kaagu gaar kuu yahay oo ujiro ugu yaraan 2 meter balakoonada kale, waad u isticmaali kartaa balakoonkaaga hawoqaadasho

0 comments

Recent Posts

See All

Barnaamijyo cusub oo dowladda Alberta ee soo saartay

Dawladda Alberta waxay ku sii kordhineysaa barnaamijyo cusub oo la xariirka bulshada ah waxayna si gaar u taageereysaa bulshooyinka leh heerar aad u sarreeya oo ah kala qaadista iyo gudbinta KOOFID-19

Hate-motivated assaults: Joint statement

December 16, 2020 Media inquiries Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women Leela Sharon Aheer, Minister of Justice and Solicitor General Kaycee Madu, Minister of Community and Social

Alberta News Summary

Asymptomatic testing paused Asymptomatic COVID-19 testing is paused to help reduce testing wait times, speed up results and limit the spread. Existing appointments will be honoured unti

Somali Canadian
 Society of Calgary

Email: info@scscalgary.ca

Phone: 403-265-7304

 

Office Address: 

3940 29th ST NE                              Calgary, AB

Mailing Address:

P.O. Box 57082                               Calgary T1Y 6R4

              

Supported by the Alberta Provincial Government

and the Canadian Federal Government

© 2020 by SCSC |  Terms of Use  |   Privacy Policy